Digital Business Transformation

Naszą misją jest pomoc w zrozumieniu transformacji cyfrowej i otwarciu cyfrowego świata w taki sposób, by był on osiągalny dla każdego.

Łączymy biznes(y)

Naszym celem jest łączenie biznesów w idei cyfryzacji oraz przewagi nowych technologii, aby budować wartości dla członków BIM.

Business
Information
Management

W ramach Stowarzyszenia BIM działają eksperci oraz firmy ze wszystkich gałęzi gospodarki w tym z branży budowlanej, logistycznej, IT, prawnej, ekonomicznej, przemysłowej i technologii cyfrowych. 

Istniejemy dla osób i firm, które chcą podążać ścieżką cyfrowego rozwoju

Platforma

WIEDZA + BIZNES
Jesteśmy nowoczesną platformą zbudowaną na sieci powiązań biznesowych, co pozwala na dzielenie się wiedzą i doświadczeniem pomiędzy członkami BIM oraz łączy ich kompetencje w celu realizacji wspólnych projektów biznesowych.

Edukacja

O CYFRYZACJI
Współpracujemy z sektorem uczelni wyższych w celu tworzenia oraz prowadzenia kierunków o metodyce BIM, rozwiązaniach cyfrowych, cyber-bezpieczeństwa, umiejętności miękkich. Wspieramy się wiedzą, doświadczeniem i kompetencjami członków Stowarzyszenia BIM oraz ekspertów zewnętrznych.

Konsultacje

I OPINIE
Jesteśmy podmiotem opiniotwórczym, który tworzy rekomendacje regulacji prawnych oraz propozycje rozwiązań cyfrowych, jak również bierze czynny udział w cyfrowej transformacji gospodarki.

strona w przebudowie

wkrótce

Naszym celem jest łączenie biznesów w idei cyfryzacji oraz przewagi nowych technologii, aby budować wartości dla członków BIM. Od 2014 roku działamy aktywnie na polskim rynku integrując ekspertów, naukowców, przedsiębiorców różnych obszarów tworzących cyfrowe rozwiązania. 

Aktywne projekty

Odtwórz wideo

Cykl wywiadów poświęconych cyfrowej transformacji firm

Program wdrożenia metodyki BIM w organizacji

Regionalne spotkania członków pod okiem Ambasadorów

Przegląd firmy połączonego z badaniem preferencji i poziomu cyfryzacji

Autorski kierunek studiów podyplomowych „Cyfrowe Zarządzanie Energią” na Akademii Leona Koźmińskiego

Publiczne spotkania ekspertów w zakresie transformacji cyfrowej firm, miast i instytucji

Badanie środowiska i potrzeb BIM wraz z opracowaniem szkicu strategii wdrożenia BIM w organizacji

Sprawdź tutaj 

Stowarzyszenie BIM
ul. Kaliska 23 / U4
02-316 Warszawa

KRS. 0000517738
NIP. 5272764369
REGON. 360520485

stowarzyszeniebim @ plbim.org