BIM 4D

… chcemy sie dowiedzieć co dokładnie jest BIM 4D i w czym może nam pomóc.


BIM Espresso: Co to dokładnie BIM 4D?

Monika Filush: W skróconej wersji, BIM 4D to harmonogram budowlany z dodatkiem modelu 3D. BIM 4D ma różne odmiany. Może to być animacja wideo pokazująca proces budowlany, ale także grafiki modelu przedstawiające proces budowlany. W bardziej złożony sposób można powiedzieć, że BIM 4D to proces, który integruje modele 3D z informacjami dotyczącymi czasu, takimi jak harmonogramy oraz plany logistyczne lub inne plany istotne przy budowie, jak BHP, kosztorysy lub inne, aby uzyskać symulowany proces budowy.

W czym pomaga BIM 4D?

BIM 4D pomaga w tych samych kwestiach co tradycyjny harmonogram prac budowlanych, tylko dodaje dodatkowe ułatwienie zrozumienia harmonogramu. Tradycyjny harmonogram jest zwykle przedstawiany jako wykres Gantta. Choć jest to bardzo dobry sposób prezentacji, jest na tyle skomplikowany, że nie można od razu zrozumieć planowanych prac budowlanych. BIM 4D dokładnie w tym pomaga. Harmonogramy nie tylko są szybciej zrozumiałe przez wszystkich członków zespołu na placu budowy, ale także przez osoby spoza placu budowy, na przykład inwestora, który w ten sposób szybko zrozumie, jaki jest zamierzony proces budowy. Możemy także w bardzo łatwy sposób porównać planowany proces z tym, który faktycznie został wykonany. Jednak największym atutem jest analiza prac budowlanych. Pracując nad harmonogramem przy wykorzystaniu modelu 3D, można bardzo klarownie zrozumieć i zauważyć błędy w procesie budowlanym. Powód, dla którego łatwiej jest rozpoznać problemy poprzez BIM 4D, jest taki, że widzimy harmonogram w formie obrazków, gdzie linie z wykresu Gantta są przedstawione jako elementy reprezentowane w 3D. To oznacza, że betonowanie stropu jest powiązane z elementem 3D modelu stropu. Powiedzenie „Obraz wart tysiąca słów” jest w tym kontekście niesamowicie prawdziwe. Wiemy, że jesteśmy w stanie zrozumieć złożone i wielorakie idee skuteczniej i łatwiej poprzez infografiki lub obrazy niż zwykły opis słowny. Dokładnie to stanowi podstawę korzyści BIM 4D.

BIM 4D jest jak próbna główna budowy. Projekty budowlane są jednymi z najbardziej skomplikowanych typów projektów. Nie da się żadnego powtórzyć. Każdy różni się od drugiego. Istnieją pewne procesy, które się powtarzają, ale ogólnie każdy nowy projekt jest inny od poprzedniego. BIM 4D daje nam możliwość próby generalnej. W wielu dziedzinach życia stosujemy próby generalne, aby się przygotować i wykonać główną rzecz jak najlepiej, dlatego powinniśmy to samo robić przy projektach budowlanych, tym bardziej że skutki niepowodzenia są bardzo kosztowne.

Kiedy BIM 4D jest najbardziej korzystne?” lub „Kiedy najlepiej korzystać z BIM 4D przy projektach?

BIM 4D można wykorzystać przy różnych etapach projektowych. W zależności od etapu, dostajemy różne korzyści.

Przy etapie projektowym możemy przedstawić fazy budowy, analizować przebieg budowy inwestycji bardziej ogólny. Pomaga to w zrozumieniu jaki okres czasowy będzie potrzebny na cala inwestycje, jak i zapotrzebowanie miejsca na logistycznego (site compound) oraz jak inwestycja będzie ingerowała na środowisko (neighbouring buildings).

To wszystko także służy do reprezentacji inwestycji przed bankiem, rządem lub sąsiednich ludzi.

Przy fazie przetargu, BIM 4D pozwala wykonawca nie tylko przeanalizować czy zaplanowany czas budowy może być osiągnięty, ale także na pokazanie zamierzonego procesu budowlanego inwestorowi. W ten sposób nie tylko można uzyskać większe zrozumienie, ale także pokazać ze projekt już został dość szczegółowo przemyślany, problematyki przeanalizowane, oraz miejsca problematyczne zidentyfikowane.

Przy fazie budowy oraz fazie przed budowlanej BIM 4D jednak daje nam największe korzyści. Można ogólnie powiedzieć, że iż więcej szczegółów wprowadzamy do modelu 4D, tych więcej korzyści możemy osiągnąć.

Co jest podstawą, aby osiągnąć korzyść z BIM 4D?

Podstawą jest dobrze przygotowany harmonogram oraz dobrze zdefiniowane cele, które chcemy osiągnąć, używając BIM 4D. W zależności od etapu, na którym korzystamy z BIM 4D, istotne jest również, że zespół chce używać tego narzędzia i jest otwarty na współpracę oraz wykorzystanie możliwości, jakie daje to narzędzie. Jak już wcześniej wspomniano, można ogólnie powiedzieć, że największe korzyści pojawiają się, gdy dodajemy wystarczająco dużo szczegółów do harmonogramu oraz modelu 4D.

Jak Twoim zdaniem zacząć wprowadzanie BIM 4D do projektu lub kiedy?

Wszystko to zależy od projektu i potrzeb. Jeżeli mamy do czynienia z projektem, który jest skomplikowany, nie ma wystarczająco miejsca na logistykę w trakcie budowy, brakuje czasu na zakończenie budowy lub budżet jest mocno ograniczony, tym bardziej przydatne staje się używanie BIM 4D do analizy planowanego procesu budowy. Dzięki BIM 4D możemy zbadać proces budowy zanim rozpoczniemy prace na miejscu. Poprzez symulacje procesu, dodając szczegóły, takie jak logistyka, wykopy, zagospodarowanie placu budowy i różne inne elementy, jesteśmy w stanie wykryć problemy, które możemy rozwiązać, zanim przyniosą one kosztowe konsekwencje na budowie. Symulacja jest oczywiście znacznie tańsza niż rozwiązywanie problemów na budowie, które zawsze wiąże się z większymi kosztami i wydłużeniem czasu, co również niesie dodatkowe koszty.