Menu Zamknij

WIADOMOŚCI

08.03.2021

Zarządzanie kontenerami danych zgodnie z wymaganiami norm ISO 19650 - najlepsze praktyki w zakresie modelowania informacji niestrukturalnej" Warsztat poprowadził Maciej Jankowski - Ekspert w zakresie modelowania informacji cyfrowej, promujący technologie BIM od 2014 roku. Obecnie Inspektor nadzoru robót branży sanitarnej, wcześniej: Auditor wiodący ISO 9001, Kierownik kontroli jakości, Inżynier Procesu, Kierownik Robót Sanitarnych, Inżynier Budowy.

25.02.2021

W dniu 25.02.2021 Polski Związek Pracodawców Budownictwa reprezentowany przez prezesa zarządu Jana Stylińskiego a Stowarzyszeniem BIM reprezentowanym przez prezesa zarządu Aleksandra Szernera podpisały list intencyjny, który wyraża gotowość do podjęcia współpracy w przedmiocie tworzenia i rekomendacji cyfrowych związanych z wdrażaniem metodyki BIM w procesie zarządzania projektem inwestycyjnym oraz technologii cyfrowych wspierających ten proces. Zapraszamy do Stowarzyszenia BIM.

04.02.2021

W dniu 04.02.2021 odbyły się pierwsze wewnętrze webinaria „BIM+” Stowarzyszenia BIM. Idea naszych webinariów jest dzielenie się doświadczeniem naszych członków a także dyskusja poprzez spojrzenie innych ekspertów na prezentowane zagadnienie. Tematem przewodnim pierwszego webinarium był BIM w odniesieniu do zmian w procesie cyfryzacji przedsiębiorstwa a także spojrzenie osób zaangażowanych w tworzenie dokumentu EIR. Dziękujemy Marta Ostoja-Starzewska / Aleksander Szerner za podzielenie się bogatym doświadczeniem.