Zostań Członkiem Stowarzyszenia

Zanim do nas dołączysz zapoznaj się ze statutem.

Członek Zwyczajny

Członkostwo w Stowarzyszeniu BIM na zasadach Członka Zwyczajnego pozwoli Tobie na:

  • dostęp do naszej wewnętrznej platformy, gdzie wyszukasz osoby po kompetencjach BIM oraz dostęp do bazy wiedzy Stowarzyszenia
  • możliwość publikacji w tradycyjnych mediach (prasa i portale branżowe)
  • cykliczny udział (raz w miesiącu) w wewnętrznym spotkaniu online “BIM+”

“BIM+” to wymiana doświadczeń oraz praktyczne spojrzenie na BIM jednego z członków Stowarzyszenia BIM.

Zyskujesz możliwość:

  • bycia prelegentem w konferencjach, w których uczestniczy Stowarzyszenie BIM
  • publikacji w szerokim portfolio komunikacyjnym Stowarzyszenia BIM jak LinkedIn, Facebook, czy na naszej stronie www
  • podzielenia się swoim doświadczeniem wśród innych członków Stowarzyszenia

Jako członek Stowarzyszenia BIM otrzymujesz dokument potwierdzający członkostwo w Stowarzyszeniu.

Składka członkowska dla Członka Zwyczajnego w roku 2023 wynosi 300 PLN (słownie: trzysta złotych)

Członek Wspierający

Członkostwo w Stowarzyszeniu BIM na zasadach Członka Wspierającego pozwoli Twojej firmie na:

  • Stowarzyszenie przyjmuje w Statut Członka Wspierającego firmy widząc w nich partnerów do realizacji wspólnych celów statutowych, mieszczących się w kategoriach kultury biznesowej oraz budowania wiedzy merytorycznej z pracy w środowisku cyfrowym dla obszaru działalności prowadzonej przez Stowarzyszenie BIM a także przez Członka Wspierającego.
  • Statut Członka Wspierającego wyraża gotowość, do podjęcia współpracy w przedmiocie tworzenia i rekomendacji zasad cyfrowych wynikających przy wdrożeniu metodyki BIM w procesie zarządzania projektem inwestycyjnym oraz technologii cyfrowych wspierających ten proces
  • Statut Członka Wspierającego upoważnia do korzystania z bazy wiedzy i doświadczenia jakie w Stowarzyszeniu BIM będzie powstawało.
  • Statut Członka Wspierającego upoważnia do korzystania oraz promowania znaków firmowych partnerów, jak również współpracy w obszarze komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.

Składka członkowska dla Członka Wspierającego w roku 2023 wynosi 3000 PLN (słownie: trzy tysiące złotych)

Stowarzyszenie BIM
ul. Kaliska 23 / U4
02-316 Warszawa

KRS. 0000517738
NIP. 5272764369
REGON. 360520485

ŁĄCZYMY BIZNES(Y)