Źródło: Liderzyinnowacyjnosci.com
Publikacja: 15.10.2021
Rozmawia: Jolanta Czudak

 

Zintegrowane usługi w transformacji cyfrowej.

 

Transformacja cyfrowa przyspiesza i optymalizuje wszystkie działania w firmach. Łączy inteligentne technologie z istniejącymi modelami i procesami biznesowymi dla osiągania najlepszych efektów. Skuteczność przeprowadzenia takiej transformacji zależy jednak od profesjonalnej wiedzy i kompetencji. Kompleksowymi usługami w tej dziedzinie zajmuje się Stowarzyszenie BIMktóre skupia w swoich szeregach ekspertów cyfrowych technologii oraz podmioty tworzące nowe cyfrowe rozwiązania. Prezesem przekształconego przed rokiem stowarzyszenia, którego działalność dostosowana została do współczesnych wymagań rynku, jest Aleksander Szerner.

 

Aleksander Szerner – Prezes Stowarzyszenia BIM

Sięgnijmy najpierw do historii, zanim podsumujemy pierwszy rok działalności Stowarzyszenia BIM. W jakiej formule działało poprzednio?

 

Przez kilka lat nasza działalność non-profit koncentrowała się na jednej branży, ponieważ było to „Stowarzyszenie BIM dla polskiego budownictwa”. Metodyka BIM (ang. Building Information  Management) polega na kompleksowym i zintegrowanym systemie  zarządzania informacją o realizowanej inwestycji na każdym jej etapie, począwszy od koncepcji, przez wykonanie i użytkowanie, aż do rozbiórki obiektu.  Odpowiadając na potrzeby współczesnego świata, od tego roku rozszerzyliśmy znacząco zakres naszej działalności, która już przestała być non-profit. Building Information Management przekształciliśmy w Business Information Management, aby wspierać cyfrową transformację firm i wskazywać im drogę do najbardziej optymalnych rozwiązań oraz do efektywnego rozwoju w najbliższej perspektywie.

 

W jaki sposób się to odbywa?

 

W Stowarzyszeniu BIM działają firmy oraz eksperci z całego obszaru gospodarki m.in. obszaru budownictwa, prawa, ekonomii, logistyki, przemysłu, technologii informatycznych, oraz zarządzania projektami. W transformacji cyfrowej łączymy ludzi, technologie i biznes. Jesteśmy platformą, która jest zbudowana na sieci powiązań biznesowych, umożliwiających dzielenie się doświadczeniem i wiedzą pomiędzy jej członkami.  Mamy uporządkowaną strukturę oraz ukierunkowane cele rozwoju i działania biznesowe. Powołaliśmy ambasadorów stowarzyszenia i radę doradczą, która nas wspiera swoją wiedzą i doświadczeniem. Mamy rzecznika prasowego do prowadzenia działań komunikacyjnych oraz koordynatora do zarządzania projektami. Ambasadorami stowarzyszenia są członkowie honorowi o rozpoznawalnej marce osobistej na rynku krajowym i międzynarodowym. Z tak profesjonalną grupą jesteśmy w stanie prezentować cyfrowe rozwiązania poprzez warsztaty, artykuły i publikacje w mediach branżowych oraz społecznościowych.  Stworzyliśmy hub, w którym ludzie mogą wymieniać się wiedzą i doświadczeniem w zakresie cyfrowych rozwiązań, ale także łączyć się biznesowo.

 

Rok wystarczył, żeby stworzyć taki profesjonalny hub w ramach stowarzyszenia?

 

Wymagało to sporo wysiłku, ale organizacja miała już swój dorobek działając w poprzedniej strukturze i była rozpoznawalna na rynku. Teraz zostało to rozbudowane i wzmocnione o nowe kompetencje i działania. Od początku roku udało nam się pozyskać wspaniałych ekspertów, którzy mają ogromną wiedzę z dziedziny transformacji cyfrowej przedsiębiorstw. Zyskaliśmy też  ważnych członków wspierających, którzy aktywnie uczestniczą w cyfrowej gospodarce.  Zależało nam, żeby w naszych szeregach znaleźli się specjaliści z różnych obszarów, w tym firmy z branży systemów IT,  przedsiębiorstwa zajmujące się tworzeniem produktów technicznych i oprogramowaniem, obsługą prawną, biura projektowe, a także  świadczące usługi cyfrowe. Na swoim pokładzie mamy  także nowoczesną firmę geo-informatyczną oraz grupę technologiczną, która posiada w swoim portfolio kilkanaście spółek m.in. realizuje projekty dotyczące optymalizacji energetycznej i bezpieczeństwa oraz tworzy integralne systemy techniczne dla przemysłu. Stale przybywa nam nowych członków i partnerów. Ostatnio Stowarzyszenie BIM podpisało list intencyjny z GS1 Polska o współpracy w zakresie wspólnych działań przy wdrażaniu cyfrowych technologii i rekomendacji globalnych standardów identyfikacyjnych i komunikacyjnych. Aktywnie łączymy kompetencje naszych członków co pozwala nam pełnić rolę partnera biznesowego, odpowiadającego za konsultacje, wdrożenie i realizacje projektów w firmach gotowych na cyfrową transformacje. W tych działaniach dobieramy narzędzia skrojone pod konkretne potrzeby naszych klientów.

 

Stowarzyszenie realizuje już wspólne projekty z partnerami?

 

Tak, już wspólnie z naszymi ekspertami i członkami wspierającymi działamy w kilku projektach, a także   konsekwentnie realizujemy strategię zwiększania swojej obecności w roli doradcy w zrozumieniu cyfrowej transformacji u klienta prywatnego i publicznego. Podpisanie listu intencyjnego z GS1 Polska to też jest pierwszy krok do realizacji wspólnych projektów. Współpraca pomiędzy Stowarzyszeniem BIM a GS1 pozwoli na upowszechnianie digitalizacji oraz metodyki BIM w sektorze cyfrowej gospodarki.

 

Na czym koncentruje się teraz stowarzyszenie?

 

Stowarzyszenie BIM jest podmiotem opiniotwórczym, który tworzy rekomendacje doboru optymalnej ścieżki rozwoju organizacji, a także propozycje rozwiązań cyfrowych, jak również bierze czynny udział w cyfrowych przemianach gospodarki. Prowadzimy statutową działalność biznesową na rynku edukacyjnym i konsultingu, w oparciu o wiedzę i doświadczenie naszych członków oraz korzystamy z doświadczenia zewnętrznych ekspertów i podmiotów wspierających stowarzyszenie. Współpracujemy z sektorem uczelni wyższych m.in. Politechniką Gdańską i Uniwersytetem Zielonogórskim w celu tworzenia i prowadzenia wykładów o metodyce BIM oraz rozwiązaniach cyfrowych, wspierając się wiedzą, doświadczeniem i kompetencjami członków oraz ekspertów zewnętrznych. Spektrum naszych działań edukacyjnych i biznesowych jest szerokie i ma charakter kompleksowy.

 

Co to oznacza?

 

Stowarzyszenie BIM w roli konsultanta jest w stanie od A do Z przeprowadzić cały proces transformacji cyfrowej u partnerów zarówno publicznych jak i prywatnych. W naszym portfolio mamy oprogramowania oraz usługi związane z metodyką BIM. W najbliższym czasie  będziemy realizować projekt Cyfrowego Bliźniaka. Cyfrowy Bliźniak, z angielska zwany Digital Twin, jest wizualnie połączonym z informacjami modelem obiektu, będącym dokładnym jego odzwierciedleniem w warunkach rzeczywistych. Korzystanie z tej cyfrowej technologii ułatwia komunikację pomiędzy partnerami , wymianę danych i raportowanie w rozproszonych zespołach, a także sprawne zarządzanie informacją w całym cyklu życia budowli. Składamy teraz oferty do organizacji zainteresowanych stosowaniem metodyki BIM. Dla tych firm ważne są kompetencje, nasze doświadczenie, ale przede wszystkim integralność tych wszystkich działań. W ramach kompleksowej usługi w działaniach biznesowych jesteśmy w stanie przeprowadzić firmę przez cały proces transformacji cyfrowej. Stowarzyszenie BIM  gwarantuje partnerom publicznym i prywatnym przejście przez tę transformację cyfrową w taki sposób, żeby to przyniosło im wymierne korzyści i żeby zyskali przewagę na konkurencyjnym rynku.