Źródło: Rzeczpospolita (www.rp.pl)
Publikacja: 29.07.2022
Rozmawia: Małgorzata Kaliszewska

 

Za dwa lata proces budowlany w Polsce ma być prowadzony cyfrowo.

 

Specjalny zespół w resorcie rozwoju pracuje nad przygotowaniem administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego do realizacji inwestycji zgodnie z BIM.

 

Firmy budowlane zatrudniają specjalistów BIM, czyli modelowania informacji o budynku, ale jeszcze do niedawna zamawiający – zwłaszcza infrastrukturalni – nie wiedzieli nawet, co z tym modelowaniem robić.

– Teraz Polska ma zyskać strategię ogólnopolską, a Ministerstwo Rozwoju i Technologii dostać pomoc w cyfryzacji tej części rynku budowlanego, za który odpowiada – mówi Aleksander Szerner, ekspert ds. wdrażania BIM, członek specjalnego zespołu ds. opracowania strategii wdrożenia w Polsce BIM przy resorcie rozwoju. – Grupa ta przygotowuje się także do stworzenia propozycji działań legislacyjnych dotyczących realizacji projektów inwestycyjnych w budownictwie zgodnie z metodyką BIM, w tym w ramach zamówień publicznych – dodaje Szerner.

 

Strategia wdrożenia BIM w Polsce powinna mieć charakter długoterminowy i krótkoterminowy, a pierwsze efekty powinny być widoczne w perspektywie dwóch lat. Członkowie zespołu uważają, że konieczne jest skoordynowanie działań prowadzonych przez różne jednostki administracji państwowej, w tym w szczególności przez grupy robocze, których obszar oddziaływania pokrywa się z przewidywanym już dziś obszarem oddziaływania Strategii BIM. Punktem wyjścia dla powiązania jej ze średniookresową strategią rozwoju kraju oraz Krajowym Planem Odbudowy, powinno być wskazanie znaczenia budownictwa i jego wpływu na gospodarkę. Ponadto grupa robocza chce uwzględnienia przemysłu budowlanego w Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju.

 

– Jednomyślnie uznaliśmy, że konieczność inicjowania realizacji działań na bieżąco, jeszcze w trakcie naszych prac, nie czekając na finalny wynik, jakim będzie Strategia wdrożenia BIM w Polsce – relacjonuje Szerner. Stąd każdy z nas odpowiedzialny jest za konkretny obszar tematyczny, wokół którego w najbliższym czasie będziemy prowadzili prace koordynacyjne i zbieranie opinii i potrzeb oraz propozycji rozwiązań, jakie widzi i potrzebuje rynek. Powstanie karta każdego z tematów, do których będziemy zapraszali ekspertów – wyjaśnia Szerner.

 

Szerner odpowiedzialny jest za komunikację i generalne wykonawstwo – i z takimi firmami będzie kooperował w ramach swojego zespołu. – Docelowo opracujemy dla MRiT standardy mówiące o tym, co zrobić, aby proces budowlany w Polsce był efektywny. Mamy już „mapę drogową”, którą teraz będziemy doprecyzowywali o konkretne działania. Mamy dwa lata na wdrożenie strategii, ale jako zespól chcemy rekomendować na bieżąco kolejne działania, tak, aby proces cyfryzacji w budownictwie postępował – podsumowuje inżynier.