Menu Zamknij

Zanim do nas dołączysz zapoznaj się ze Statutem Stowarzyszenia BIM

Członkostwo w Stowarzyszeniu  BIM na zasadach Członka Zwyczajnego pozwoli Tobie na:

 1. Dostęp do naszej wewnętrznej platformy gdzie wyszukasz osoby po kompetencjach BIM oraz dostęp do bazy wiedzy Stowarzyszenia
 2. Cyklicznie, raz w miesiącu wewnętrzne spotkanie online “BIM+”
 3. “BIM+” to wymiana doświadczeń oraz praktyczne spojrzenie na BIM jednego z członków Stowarzyszenia BIM
 4. Masz możliwość bycia prelegentem w konferencjach, w których uczestniczy Stowarzyszenie BIM
 5. Masz możliwość publikacji w szerokim portfolio komunikacyjnym Stowarzyszenia BIM
  jak LinkedIn, Facebook, czy na naszej stronie www
 6. Stowarzyszenie BIM daje ci dostęp do możliwości publikacji w tradycyjnych mediach (prasa i portale branżowe)
 7. Masz możliwość podzielenia się swoim doświadczeniem wśród innych członków Stowarzyszenia
 8. Jako członek Stowarzyszenia BIM otrzymujesz dokument potwierdzający członkostwo w Stowarzyszeniu.

Składka członkowska dla Członka Zwyczajnego w roku 2021 wynosi 300 PLN (słownie: trzysta złotych)

Członkostwo w Stowarzyszeniu  BIM na zasadach Członka Wspierającego pozwoli Twojej firmie na:

 1. Stowarzyszenie przyjmuje w Statut Członka Wspierającego firmy widząc w nich partnerów do realizacji wspólnych celów statutowych, mieszczących się w kategoriach kultury biznesowej oraz budowania wiedzy merytorycznej z pracy w środowisku cyfrowym dla obszaru działalności prowadzonej przez Stowarzyszenie BIM a także przez Członka Wspierającego.
 2. Statut Członka Wspierającego wyraża gotowość, do podjęcia współpracy w przedmiocie tworzenia i rekomendacji zasad cyfrowych wynikających przy wdrożeniu metodyki BIM w procesie zarządzania projektem inwestycyjnym oraz technologii cyfrowych wspierających ten proces,
 3. Statut Członka Wspierającego upoważnia do korzystania z bazy wiedzy i doświadczenia jakie w Stowarzyszeniu BIM będzie powstawało.
 4. Statut Członka Wspierającego upoważnia do korzystania i promowania znaków firmowych partnerów oraz współpracy w obszarze komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.

Składka członkowska dla Członka Wspierającego w roku 2021 wynosi 3000 PLN (słownie: trzy tysiące złotych)