BIM, BIM dla polskiego budownictwa, BIM w Polsce, digitalizacja, budownictwo 4.0, bim szkolenia

V4 BIM Task Group

V4 BIM Task Group, jest międzynarodową inicjatywą społeczną powstałą w reakcji na zapisy Dyrektywy PEiR 2014/24/EU z dnia 26.02.2014, koncentruje grupy eksperckie działające w zakresie technologii BIM.

Działania V4 BIM Task Group są skoncentrowane na wsparciu implementacji technologii BIM w zamówieniach publicznych. Grupa działa na mocy porozumienia polskich instytucji: SARP i PZITB oraz największych organizacji inżynierskich Państw Grupy Wyszehradzkiej: PIIB, PZITB, Český Svaz Stavebních Inženýrů, Česka Komora Autorizovanych Inzenyru A Techniku Cinnych Ve Vystavbe, Slovenská Komora Stavebných Inžinierov, Slovenský Zväz Stavebných Inžinierov, Magyar Mérnöki Kamara i aktywnie współpracuje w zakresie popularyzacji BIM z czołowymi uczelniami technicznymi, firmami wykonawczymi oraz litewską organizacją „Skaitmenine Statyba” oraz brytyjskim „Institution of Civil Engineers”. W praktyce działania V4 BIM task group koncentrują się na stworzeniu rekomendowanych standardów i klasyfikacji, działalności propagującej BIM, współpracy z instytucjami publicznymi przy konstruowaniu przepisów prawa dotyczących BIM oraz wsparciem eksperckim projektów pilotażowych.

V4 BIM Task Group, poprzez działania swoich ekspertów tworzy pierwszy w krajach Grupy Wyszehradzkiej, a tym samym w Polsce spójny zbiór „Rekomendowanych Standardów Stosowania BIM w Projektowaniu i Realizacji Inwestycji Publicznych”.
Wytyczne te powstają na podstawie doświadczeń i normatywów krajów o znacznym poziomie implementacji, przez co stanowią zbiór zasad zweryfikowanych już w realnej, rozwiniętej gospodarce.

Członkowie naszego Stowarzyszenia współpracują w ramach V4 BIM Task Group nad stworzeniem Zbioru Standardów do Stosowania BIM w Projektowaniu i Realizacji Inwestycji Publicznych.

eccBIM


Fundacja Europejskie Centrum Certyfikacji BIM jest platformą, która łączy różne środowiska zainteresowane efektywnym wprowadzeniem w naszym Kraju technologii BIM jako narzędzia znacząco zwiększającego efektywność inwestycji publicznych i prywatnych. Aby to osiągnąć zgromadzono wokół Fundacji osoby, których wiedza i autorytet pomoże zrealizować to zadanie.

Jako Stowarzyszenie BIM dla Polskiego Budownictwa, jesteśmy naturalnym partnerem do współpracy z eccBIM. Nasi członkowie współpracują z fundacją, służąc jej swoją wiedzą ekspercką oraz doświadczeniem.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress