Celem edukacyjnym szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy i umiejętności z obszaru zarządzania procesem inwestycyjnym i technologiami informatycznymi, składającymi się na metodykę Building Information Modeling (BIM). Uczestnicy dowiedzą się jak najszybciej przejść od podstaw teoretycznych do samodzielnego wykorzystania najważniejszych przewag płynących z zastosowania BIM. Program szkolenia bazujący na praktycznych przykładach i analizie rzeczywistych przypadków zastosowań buduje zestaw kompetencji pozwalający na:

 • optymalny wybór narzędzi informatycznych środowiska BIM
 • identyfikowanie wymaganych dokumentów i podstawowych etapów projektu BIM
 • definiowanie zasad zarządzania informacją projektową zgodnych z metodyką BIM
 • zrozumienie kontekstu biznesowego i kryteriów sukcesu projektu opartego o metodykę BIM
 • definiowanie zakresów odpowiedzialności każdego z uczestników projektu BIM
 • przygotowanie planu wdrożenia metodyki BIM w zespole lub firmie

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie przygotowane pod kątem wyzwań, które spotykają
w swojej codziennej pracy:

 • Projektanci
 • Architekci
 • Kierownicy Budów
 • Koordynatorzy Budów
 • Menadżerowie Projektów

Znajomość praktycznych przykładów stosowania metodyki BIM pozwoli podejmować trafne decyzje osobom odpowiedzialnym za przygotowanie i realizację projektów inwestycyjnych, angażujących:

 • biura projektowe
 • biura architektoniczne
 • firmy consultingowe zajmujące się nadzorami budowlanymi
 • generalnych wykonawców robót budowlanych
 • zarządy infrastruktury drogowej
 • zarządy infrastruktury kolejowej
 • zarządy infrastruktury podziemnej
 • zarządy infrastruktury wodnej i środowiskowej
 • zarządców nieruchomości
 • producentów materiałów budowlanych

PROGRAM SZKOLENIA

Temat

Treść szkolenia

Ilość godzin teoretycznych

Ilość godzin praktycznych

BIM – podstawowe definicje i przykłady zastosowań

 • Słownik podstawowych pojęć BIM
 • Podstawowe różnice pomiędzy BIM i CAD
 • Praktyczne zalety BIM
 • Otwarte standardy BIM – wprowadzenie

30 min

Projekt Budowlany jako model BIM

 • Wykorzystanie modelu w procesie inwestycyjnym, praktyczne przykłady na etapie:
  • Przetargu
  • Koncepcji
  • Projektowania
  • Realizacji

45 min

BIM w procesie inwestycyjnym

 • BIM na mapie współczesnego procesu inwestycyjnego (podobieństwa i różnice)
 • Podstawowe dokumenty BIM
 • Model zarządzania informacją w cyklu życia projektu
 • Przegląd podstawowych grup narzędzi BIM:
  • Platformy CDE
  • Programy do koordynacji
  • Przeglądarki CDE
  • Harmonogramowanie 4D i zarządzanie projektem
  • Prezentacja projektu w przestrzenie wirtualnej i rozszerzonej

60 min

60 min

Legislacja BIM

 • Aktualny stan prawny UE
 • Aktualny stan prawny Polska
 • Ochrona własności intelektualnej w środowisku BIM
 • Przykłady wdrożeń w krajach korzystających z BIM

30 min

Przykłady wdrożeń BIM

 • Projekty referencyjne – Świat
 • Projekty referencyjne – Polska
 • Omówienie korzyści BIM na konkretnych przedsięwzięciach inwestycyjnych

60 min

Realizacja projektu BIM

 • Jak zidentyfikować swoje potrzeby?
 • Jak wybrać pierwszy projekt BIM?
 • Jak przygotować zespół?
 • Kogo zaangażować?
 • Podstawy zarządzania zmianą w organizacji.

45 min

SUMA:

270 min (4,5h)

60 min (1h)

AUTORZY SZKOLENIA

Michał Błochowiak

Michał Błochowiak

Marcin Gałka

Marcin Gałka

Maciej Jankowski

Maciej Jankowski

Natalia Jurek

Natalia Jurek

images

Aleksander Szerner

Wiesław Wójcik

Wiesław Wójcik

tadeusz_daszczynski

Tadeusz Daszczyński

łukasz gorgolewski

Łukasz Gorgolewski

Michał Jujka

Michał Jujka

marek majewski

Marek Majewski

Łukasz Topoliński

Łukasz Topoliński

Maciej_Wrzosek

Maciej Wrzosek